DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnata(ul) …………, domiciliat(a) in ………….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) domiciliat(a) in …………, pentru ca prin hotararea pe care o veti pronunta, sa
 MODIFICATI MASURA DE STABILIREA DOMICILIULUI
 minorului ………. (sau de incredintare a minorului spre crestere si educare) in sensul de a se stabili domiciliul minorului la mine (sau ca minorul sa-mi fie mie incredintat spre crestere si educare).
   Va rog, de asemenea, ca paratul(a) sa fie obligat(a) sa contribuie la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copilului si sa-mi plateasca cheltuielile de judecata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, prin sentinta civila nr …… din ………. pronuntata de …….. s-a stabilit la parat(a) domiciliul minorului mai sus-numit (sau minorul mai sus-numit a fost incredintat spre crestere si educare paratei(ului). Modificarea acestei masuri este ceruta de interesele minorului, caruia parata(ul) nu-i poate asigura conditii necesare pentru o dezvoltare corespunzatoare atat sub aspect material, cat si sub aspect moral si afectiv. Motivul il constituie imprejurarea ca parata(ul):
   a) a fost condamnat(a) la o pedeapsa cu privare de libertate;
   b) a fost arestat(a);
   c) este grav bolnav(a) si se afla internat(a) intr-un spital unde va sta o lunga perioada;
   d) a parasit pe minor, care se afla sub ingrijirea bunicilor sau a altor persoane etc. In aceasta situatie, mentinerea masurii respective ar avea consecinte daunatoare asupra bunei dezvoltari fizice, cresterii si educarii minorului.
   De aceea, va rog sa admiteti actiunea si sa modificati masura respectiva, in sensul ca domiciliul minorului sa fie stabilit la mine (sau minorul sa-mi fie incredintat spre crestere si educare), deoarece dispun de posibilitati materiale suficiente, am o buna comportare morala, astfel incat pot asigura minorului o mai buna crestere si educare.
   Va rog, de asemenea, ca parata(ul) sa fie obligat(a) sa contribuie la cheltuielile de crestere si educare a copilului minor, sub forma platii unei pensii lunare.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 44 C. fam., iar in ceea ce priveste obligatia de intretinere pe dispozitiile art. 107 raportat la art. 86 si art. 94 C. fam.
   In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratei(ului), de ancheta sociala care va fi efectuata de autoritatea tutelara, urmatoarele acte: …………, precum si de declaratiile urmatorilor martori: ………….
   Depun actiunea in dublu exemplar, timbrata cu timbru fiscal in valoare de …….. lei, la care anexez copia sentintei civile, prin care s-a dispus masura ce urmeaza a fi modificata si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships