DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnata …………., domiciliata in …………., in numele si ca reprezentanta legala a minorului …………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe sotul meu, paratul ………, domiciliat in …….. pentru ca, prin hotararea ce o veti pronunta, sa-l obligati sa-mi
 REMITA ALOCATIA DE STAT
 pe care a incasat-o, in suma de ………. lei.
   – incasata in perioada ………, cu titlu de alocatie de stat sau
   – neincasata, din vina lui, pentru perioada ………., reprezentand alocatia de stat cuvenita minorului, si in continuare sa fie obligat la plata alocatiei de stat ce o va primi de la unitatea la care este salariat, precum si cheltuieli de judecata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, din casatoria noastra a rezultat minorul ………, nascut la data de ………..
   De la data de ………. suntem despartiti in fapt, iar minorul se afla in intretinerea mea exclusiva.
   Paratul este (sau a fost) incadrat la ………… si a incasat (sau din vina lui n-a incasat) alocatia de stat cuvenita minorului pentru perioada ……….. si nu mi-a remis (sau din aceasta cauza nu mi-a remis-o).
   In drept, in baza principiului imbogatirii fara just temei (sau in baza art. 998 si 999 C. civ.), va rog ca paratul sa fie obligat sa-mi remita suma incasata (sau sa fie obligat sa ma despagubeasca cu suma cuvenita minorului si neincasata din vina lui).
   De asemenea, va rog sa obligati pe parat si la plata alocatiei de stat ce o va primi in viitor de la unitatea la care este incadrat.
   Dovada actiunii inteleg sa o fac cu adresa nr. ……. din ………… ce mi-a fost trimisa de unitatea la care lucreaza (sau a lucrat) paratul, din care rezulta ca a incasat suma de ……… lei, pentru perioada ………. cu titlul de alocatie de stat (sau din vina lui nu a incasat alocatia de stat cuvenita pentru ca nu a intocmit formele necesare sau a refuzat sa incaseze alocatia).
   In caz de nevoie va rog sa cereti oficial relatii de la unitatea amintita.
   Depun actiunea in dublu exemplar si copia certificatului de nastere al copilului.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships