DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat in …………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………, domiciliat(a) in ……….., pentru
 REVENDICARE IMOBILIARA
 urmand a fi obligat(a) sa-mi lase in deplina proprietate si posesie terenul impreuna cu toate constructiile si plantatiile aflate pe el, situat in ………., sa-mi restituie fructele percepute in valoare de ……….. lei si sa-mi plateasca cheltuielile de judecata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, sunt proprietarul terenului ce revendic, in suprafata de …….., situat in …….., cu vecinatatile: ………………….
   Dovada ca sunt proprietar o fac cu contractul de vanzare-cumparare sau de donatie, autentificat sub nr. ……. din …………., de Notarul Public ………..
   Terenul ce il revendic este posedat de parat(a) de la data de ……….., fara nici un drept si cu toate acestea refuza sa mi-l cedeze in deplina proprietate si posesie. Acest refuz m-a determinat sa-l(o) chem in judecata ca sa-l(o) obligati sa-mi lase in deplina proprietate si posesie terenul impreuna cu toate constructiile si plantatiile pe care paratul(a) le-a efectuat. Inteleg sa mentin constructiile si plantatiile si sa-l despagubesc cu suma care se va stabili.
   De asemenea, cer obligarea paratului(ei) sa-mi plateasca suma de ………. lei, reprezentand venitul pe care l-a realizat de cand poseda terenul.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 480, art. 483 si urmatoarele, C. civ.
   Dovada actiunii inteleg sa o fac cu actul de proprietate citat, cu proba cu martori, expertiza tehnica, cercetare locala si cu interogatoriul paratului(ei) care urmeaza a fi citat(a) cu aceasta mentiune.
   Ca martori, propun pe: ………… ……………… ……………….
   Depun prezenta cerere in dublu exemplar pentru a fi comunicata paratului(ei), timbru fiscal in valoare de ………… lei si timbrul judiciar in valoare de ……….. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships