DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………… domiciliat(a) in ……………….
   Chem in judecata pe paratul(a) …………….. domiciliat(a) in ……….. pentru
 REVENDICAREA DE BUNURI MOBILE DE LA MASA SUCCESORALA
 urmand a se dispune scoaterea din inventarul intocmit privind bunurile succesorale ramase la decesul defunctului(ei) …………. a urmatoarelor bunuri: ………….. in valoare totala de ……… lei, care sunt proprietatea mea, lasate spre pastrare defunctului(ei), cu cateva luni inainte de decesul sau.
 Motivele actiunii:
   In fapt, la data de …….. am dus in domiciliul defunctului(ei) ……….. urmatoarele bunuri: …………. in valoare totala de …………lei. Aceste bunuri au fost inventariate ca apartinand succesiunii defunctului(ei), eu fiind lipsit de folosinta lor.
   De aceea, va rog sa admiteti actiunea si retinand ca bunurile enuntate sunt proprietatea mea, sa dispuneti sa-mi fie predate de parat(a) care le are in custodie.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1909 C. civ.
   Dovada actiunii o fac cu interogatoriul paratului(ei), acte, expertiza si martorii: ………………… ……………….. …………………..
   Depun actiunea in dublu exemplar, chitanta de plata a taxei de timbru in valoare de ………… lei si timbrul judiciar in valoare de …………. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
 DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships