DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in …………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….., domiciliat(a) in …….., pentru
 REZILIEREA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE
 cu clauza de intretinere si obligarea sa la cheltuieli de judecata.
   In fapt, prin contractul de vanzare-cumparare, autentificat sub nr. …….. din ………, am vandut paratului(ei) toate bunurile mobile si imobile, evaluate la suma de ……….. lei, cu obligatia pentru el (ea) de-a ma ingriji si intretine cu cele necesare traiului pe tot restul vietii mele.
   De la data perfectarii vanzarii, paratul(a) s-a mutat in imobilul (casa), pe care i l-am vandut si se foloseste de toate bunurile mele. Cu toate acestea, refuza sa-si indeplineasca obligatia de intretinere pe care si-a asumat-o, eu fiind intretinut de alte persoane, care nu au nici o obligatie fata de mine.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1639 si urm. C civ.
   Va rog sa admiteti actiunea, sa desfiintati contractul si paratul(a) sa fie obligat(a) sa-mi restituie toate bunurile si sa-mi respecte dreptul de proprietate si posesie asupra lor.
   In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului(ei), de proba cu acte si cu urmatorii martori: ………. …………. ………….
   Depun prezenta cerere in dublu exemplar, copia contractului a carui reziliere o cer, timbru fiscal in valoare de ………. si timbrul judiciar in valoare de ……….. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships