DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ………… chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….. domiciliat(a) in ……… pentru
 REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE,
 sub semnatura privata pentru ca:
   a) bunul pe care l-am cumparat de la parat(a) are vicii ascunse;
   b) paratul(a) refuza sa-mi faca act autentic de vanzare, caz in care s-a obligat sa-mi restituie indoitul arvunei, in suma de ……… lei si sa fie obligat sa-mi restituie pretul platit in suma de ………. lei (sau indoitul arvunei in suma de ……….. lei).
   De asemenea, va rog sa obligati pe parat(a) sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele actiunii:
   In fapt (se enunta situatia de fapt, obiectul actiunii si probele care dovedesc ca se impune rezolutiunea contractului).
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1352 si art. 1355-1356 (pentru prima situatie) si art. 1298 C. civ. (pentru a doua situatie).
   Dovada actiunii o fac cu interogatoriul paratului, cu proba cu acte, expertiza tehnica si cu urmatorii martori: ………. ………… ………….
   Depun actiunea in dublu exemplar pentru a se comunica paratului(ei), chitanta de plata taxei de timbru in valoare de ……… lei si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
 DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships