APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………… domiciliat(a) in ………………………..
   Chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……………. domiciliat(a) in ……………., pentru
 REVENDICARE MOBILIARA,
 respectiv ………….. si sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele actiunii:
   In fapt, la data de ………..:
   – am lasat in pastrarea paratului(ei) urmatoarele bunuri mobile: ……….. pentru ca nu aveam unde sa le depozitez si refuza sa mi le restitue;
   – am pierdut urmatoarele bunuri: ……… care se gasesc la parat(a) si refuza sa mi le restituie;
   – mi s-au furat urmatoarele bunuri mobile: ……….. ce se gasesc la parat(a) si refuza sa mi le restitue, fiind astfel obligat(a) sa formulez aceasta actiune.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1909 alin. 2 C. proc. civ.
   Dovada actiunii o fac cu interogatoriul paratului(ei), acte, expertiza si urmatorii martori: ………………. ……………. ………………
   Depun actiunea in dublu exemplar pentru a se comunica paratului(ei), chitanta de plata taxei de timbru in valoare de ……… lei si timbrul judiciar in valoare de ………. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
 DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]