DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe sotul meu, paratul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., pentru a fi obligat(a) sa-mi
 RESTITUIE BUNURILE PROPRII
 pe care mi le-a retinut fara drept si sa fie obligat(a) sa-mi plateasca cheltuieli de judecata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, sunt casatorit(a) cu paratul(a) ……….., si la data de ……… paratul(a) m-a izgonit din domiciliu si mi-a retinut toate bunurile proprii, o parte din ele fiindu-mi de stricta necesitate.
   Este vorba de urmatoarele bunuri: ………………………….
   Dovada ca bunurile de mai sus sunt bunurile mele proprii inteleg sa o fac cu interogatoriul paratului(ei), cu acte de provenienta si cu declaratiile martorilor …………. ………….. ………………
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 31 C. fam., raportat la art. 5 din Decretul nr. 32/1954.
   Depun prezenta actiune in dublu exemplar, timbru fiscal in valoare de ……. lei si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships