DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnata …………., domiciliata in …………., in numele si ca reprezentanta legala a minorului(ei) ……………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul ………….., domiciliat in …………….., pentru
 STABILIREA PATERNITATII
 in sensul ca acesta este tatal minorului(ei) sus-numit(a). De asemenea, va rog ca in baza art. 64 alin. 2 C. fam. sa incuviintati ca minorul(a) sa poarte numele paratului, iar in baza art. 86 raportat la art. 107, C. fam., sa-l obligati sa plateasca minorului(ei) pensie de intretinere, tinand seama de dispozitiile art. 94, C. fam.
   In baza art. 274 C. proc. civ., cer obligarea paratului si la plata cheltuielilor de judecata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, (se arata pe scurt in ce perioada sau in ce imprejurari reclamanta a intretinut relatii intime cu paratul, care a fost pozitia acestuia dupa ce a aflat ca reclamanta este insarcinata, daca a acordat intretinere copilului si, in caz afirmativ, in ce a constat intretinerea etc.).
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 56, art. 59, art. 60, art. 64 alin. 2 si art. 86, C. fam.
   Pentru dovedirea actiunii inteleg sa ma servesc de interogatoriul paratului, de scrisorile si vederile primite de la acesta, precum si de declaratiile martorilor.
   La cererea pe care o depun in dublu exemplar anexez copia certificatului de nastere a copilului minor. Vederile si scrisorile le voi depune la primul termen de judecata.
   Rog sa fie citata in cauza si autoritatea tutelara.
   Depun timbru fiscal in valoare de …….. lei (plus timbru fiscal in suma de ……… lei pentru capatul de cerere privind incuviintarea ca minorul(a) sa-i poarte numele) si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships