DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a), ………… domiciliat(a) in, ……….. avand calitatea de (reclamant sau parat) in actiunea ce face obiectul dosarului nr. ………. al acestei instante, cu termen de judecata la data de, ……………………,
   Formulez:
 CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA ALTOR PERSOANE,
 respectiv a numitului(ei), ……. ……… domiciliat(a) in, …………… pentru (se enumera motivul care dovedeste ca poate pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul).
 Motivele actiunii:
   In fapt, (se enunta motivele care justifica introducerea in proces a persoanei chemate in judecata).
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 57art. 59 C. proc. civ.
   Anexez chitanta nr. ………… din ……….. in valoare de ……… lei, reprezentand taxa de timbru, si timbrul judiciar in valoare de ………… lei.
   Data
   ……
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………..
   Judetul …………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships