DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ……………, domiciliat in …………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe sotia parata ……………, domiciliata in …………, pentru
 TAGADUIREA PATERNITATII
 intrucat este cu neputinta ca eu sa fiu tatal copilului minor …………., nascut de sus-numita la data de ………….
   In cazul admiterii actiunii va rog sa dispuneti radierea numelui si prenumelui meu, din actul de nastere al copilului, (la rubrica: tatal), iar in baza art. 274 C. proc. civ. parata sa fie obligata sa-mi plateasca cheltuieli de judecata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, m-am casatorit cu parata la data de …………. ne-am despartit in fapt la data de ……….. iar la data de ……….. parata a dat nastere minorului(ei).
   Inainte de casatorie nu am intretinut relatii intime cu parata.
   Din aceste date rezulta ca parata a nascut dupa 4 luni de la data casatoriei noastre, asa incat este cu neputinta ca eu sa fiu tatal copilului, a carui paternitate inteleg s-o tagaduiesc.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 54 C. fam.
   Pentru dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratei, de proba cu acte si de declaratiile martorilor ………. ……….. ……….
   Depun prezenta cerere in dublu exemplar si anexez copia certificatului de casatorie, copia certificatului de nastere al copilului si copia hotararii de desfacere a casatoriei (de declarare a nulitatii sau anularii acesteia etc.).
   Depun chitanta de plata taxei de timbru in valoare de …….. lei si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships