Piata imobiliara funciara este un instrument, dar si o garantie de realizare a drepturilor constitutionale ale cetatenilor si persoanelor juridice asupra terenurilor de pamint. Actualmente in RM loturile de teren sunt recunoscute ca bunuri imobile si se dezvolta piata imobiliara funciara, realizindu-se circulatia terenurilor. Termenul circulatie juridica a bunurilor are 2 acceptiuni : stricto sensu – constituirea, transferul si dobindirea dreptului de proprietate, a altor drepturi reale si accesorii ; lato sensu – constituirea, modificarea, transferul si stingerea oricaror drepturi subiective reale si de creanta asupra unui bun.

Circulatia terenurilor – reprezinta totalitatea tranzactiilor funciare cu loturile de teren sau cota parte din teren echivalent.

Libera circulatie aterenurilor – este acea regula de drept potrivit careia terenurile aflate in circuitul civil pot fi instrainate sau/si dobindite liber prin modurile prevazute de lege.

Pina in anul 1991 terenurile erau scoase din circuitul civil. La etapa actuala circulatia juridical a terenurilor este reglementata de catre Codul Civil, Codul funciar, Legea privind pretul normativ si vinzarea-cumpararea pamintului.

Circulatia juridica a terenurilor se realizeaza prin diferite modalitati de dobindire a dreptului de proprietate si a altor drepturi reale asupra terenurilor. Acestea sunt :

hotarirea judecatoreasca ; – legea ; – contractul translativ sau constitutiv de drepturi reale asupra terenurilor; – succesiune.

Codul funciar stipuleaza ca terenurile dobindite in proprietate private se pot transmite prin mostenire. Instrainarea prin acte juridice intre vii se admite doar in stricta conformitate cu legea.

Se interzice instrainarea terenurilor cu privire la titlul carora exista litigii in instanta judecatoreasca, pe toata durata solutionarii acestui litigiu.

Terenurile din extravilan pot fi instrainate, indiferent de suprafata pe care o au, prin acte juridice intre vii.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships