Sunt evidenţiate anumite particularităţi şi deosebiri mai ales în statele federative faţă de cele cu structură unitară. In statele unitare naţionale cum sunt Franţa, Italia, Suedia etc, organizarea bugetară era la început simplă, deoarece, cuprindea numai bugetul de stat şi bugetele locale. Bugetul de stat din statele unitare naţionale a avut şi are ca venituri principale impozitele şi taxele completate, în caz de insuficienţă, cu împrumuturi de stat, iar cheltuielile acestui buget sunt destinate celor mai importante trebuinţe de învăţământ şi sănătate publică, întreţinerii organelor centrale: legislativ, executiv, instanţe judecătoreşti, armată etc. Bugetele locale sau ale unităţilor administrativ-teritoriale din statele unitare naţionale sunt o componentă a organizării bugetare, având o importanţă primordială pentru autonomia funcţională Sub aspecte generale, organizarea bugetară federativă este asemănătoare în toate statele, cuprinzând bugete federale ale statelor membre şi locale. In Germania, este „Constituţie financiară” în cuprinsul căreia problema principală este cea a „repartiţiei juste” a fondurilor băneşti între bugetul federal şi bugetele landurilor membre ale statului federal german. In SUA, organizarea bugetară cuprinde bugetul federal, bugetele statelor membre şi bugetele locale. In RM 31 decembrie a fiecărui an, Ministerul Finanţelor închide toate conturile deschise în decursul anului bugetar curent, pentru a întocmi raportul anual despre executarea bugetului de stat.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships