Drepturile şi obligaţiile părţilor din raporturile juridice fiscale prevăzute de Codul fiscal sunt reglementate prin normele Codului de procedură fiscală.
 Prevederile Codului de procedură fiscală se aplică şi pentru administrarea drepturilor vamale precum şi pentru administrarea creanţelor provenind din contribuţii, amenzi şi alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat. Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului consolidat se înţelege ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale în legătură cu: înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea, verificarea şi coelctarea impozitelor, taxelor si a altor sume datrorate bugetului general consolidat,soluţionarea contestaţiilor împotriva acetlor administrative fiscale.
Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat se înţelege ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale în legătură cu: înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale.
Normele Codului de procedură fiscală constituie dreptul comun în materie procedurii de administrare a impozitelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships