Reglementarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor se realizează printr-un ansamblu de norme juridice, de drept public, care au fost definite ca norme ale dreptului fiscal.
Dreptul fiscal est o parte componentă, o subramură a dreptului financiar care cuprinde norme juridice de drept material şi norme de drept procedural. În categoria normelor de drept material intră cele care reglementează obiectul impunerii, subiectele raportului juridic de impunere privind impozite, taxe şi alte venituri bugetare.
Din categoria normelor de procedură fac parte normele juridice privind procedura fiscală şi jurisdicţia fiscală.
Aplicarea în timp şi spaţiu a normelor juridice fiscale este guvernată de principiul anualităţii şi respectiv teritorialităţii. Anualitatea fiscală este o consecinţă a anualităţii bugetare, care impune exerciţiul financiar limitat la durata unui an calendaristic. Pe teritoriul unui stat acţionează dreptul acelui stat, determinând conduita tuturor persoanelor aflate pe acel teritoriu. Principiul teritorialităţii nu este absolut.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships