Pace si război intre popoare. R. Aron analizează RI din perspective realismului politic. Cea mai importanta lucrare a sa este “Pace si război intre popoare”.Aron afirma ca conflictul este o normalitate pentru RI si din aceasta cauza,in procesul de cercetare a RI este necesara o analiza a stării de război,dar nu a stării de pace. In lucrarea sa R. Aron face următoarele concluzii cu referire la RI: 1.Natura de RI depinde de cei care conduc statul si realizează politica externa a acestuia. 2.RI-totalitatea raporturilor dintre unitatea politice(aici fiind incluse polis-urile grecești,imperiile egiptene,monarhiile europene,republicile burgheze si democrațiile populare). 3. RI sunt realizate de 2 categorii de persoane,deplomatii si soldații,reprezentând o succesiune intre război si pace. 4.R.Aron compara RI cu sportul(fotbalul in special),afirmând ca si la fel in fotbal,in RI nu exista reguli precise in detalii si fiecare jucător poate încălca regula atunci când poate obține un avantaj personal.In RI,la fel ca si in sport exista un arbitru(ONU),însa nu toți actorii nu se supun deciziilor acestuia. 5.RI-starea naturala a societății(=razboiul tuturor împotriva tuturor-T. Hobbes). 6.In sfera RI domina”Pluralismul suzeranităților”,de aceea in RI nu exista monopol,iar fiecare participant e nevoit sa-si formuleze comportamentul in conformitate cu cel al altor actori ai RI. 7.Aron conturează 3 niveluri de analiza a RI:Nivelul interstatal (international, nivelul statal si la nivelul potențialului)puterii anumitul stat. 8.Pentru RI,un stat prea slab este la fel de periculos precum un stat prea puternic. 9.Aron considera ca sistemul bipolar al RI are o tendința spre instabilitate,deoarece e bazat pe teama reciproca si pe interese total contradictorii.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships