La baza constituirii oricarei SC se afla vointa asociatilor manifestata in conditiile reci. Asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, sa desfasoara o activ. comerciala si sa imparta beneficiile. Fundamentul SC il repr. actul constitutiv. Legea permite ca acele 2 acte (contractul de constituire, statutul) sa se incheie sub forma de un inscris unic denumit act constitutiv.
Conditiile de fond ale contractului de societate:
a. Consimtamintul valabil al partii care se obliga. Este manifestare de vointa a partilor. Pentru a produce efecte juridice vointa partilor contractante trebuie sa fie facuta cu intentia de a produce efecte juridice si sa nu fie afectata de vicii.
b. Capacitatea jurid. a partilor. Este aptitudinea jurid. de a contracta.
c.Obiectul social. Repr. ansamblul de acte de comert pe care societatea urmeaza sa le indeplineasca in vederea realizarii de beneficii, de catre asociatii in cauza.
d. Cauza contractului. Este scopul infiintarii intrepr. trebuie sa fie legala, sa nu fie contrara bunurilor morale, sa nu fie contrara ordinii publice.
In cazul nerespectarii conditiilor de fond, contractul de societate este lovit de nulitate. Orice contract de soc. se face intr-un act scris, in forma autentica si solemna.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships