APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………, actualmente detinut(a) in penitenciarul ……………..
   Respectuos va rog sa dispuneti CONTOPIREA PEDEPSELOR la care am fost condamnat(a) pentru infractiuni concurente, prin doua hotarari penale definitive, urmand sa execut o singura pedeapsa.
 Motive:
   In fapt, prin doua hotarari penale definitive, am fost condamnat(a) pentru doua infractiuni concurente.
   Astfel:
   – prin sentinta penala nr. ………., din …………, pronuntata de judecatoria ……….., in baza art. ……. am fost condamnat(a) la ………. pentru faptul ca la data de ………………….
   – prin sentinta penala nr. ………., din …………, pronuntata de judecatoria ……….., in baza art. ……. am fost condamnat(a) la ………. pentru faptul ca la data de ………………….
   Cele doua infractiuni pentru care am fost condamnat(a) definitiv sunt concurente.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 449 lit a C. proc. pen., art. 36, raportat la art. 34 C. pen.
   Va rog sa-mi admiteti cererea, sa hotarati contopirea celor doua pedepse si sa apreciati ca nu este cazul sa mi se acorde un spor de pedeapsa, pentru motivul ca ……………..
   Pana in prezent am executat ……. zile, perioada care urmeaza sa-mi fie scazuta din pedeapsa ce se va dispune s-o execut.
   Anexez copiile celor doua hotarari de condamnare, iar in vederea judecarii acestei cauze va rog sa atasati dosarele penale nr. ………, in care s-au pronuntat cele doua hotarari.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]