Cerere pentru darea de data certa
 Domnule Notar,
   Subsemnatul ……..1)…….., domiciliat in ….2)….., judetul ………, str. ……………, nr. ….., et. ….., ap. ….., va rog sa dati data certa alaturatului act sub semnatura privata prin care ……..3)………. .
 Semnatura,
 Domnului Notar al ………..
   1) Numele si prenumele celui care cere darea de data certa.
   2) Localitatea in care domiciliaza cel care cere darea de data certa.
   3) Identificarea actului pentru care se cere darea de plata certa.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships