Incheiat astazi, 9 noiembrie 2003,
la Notariatul Public „X.Y”
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D-na Popescu Maria, domiciliata in Iasi, str Zorilor nr.4, bloc L2, scara A, etaj 3, apartament 9, judetul Iasi, nascuta la data de 4.03.1951 in Bacau, judetul Bacau,  fiica lui Gheorghe si a Mariei, posesoarea cartii de identitate seria MX nr.061293 eliberata de Politia Municipiului Bacau, cod numeric personal 21951034298, in calitate de vanzator, pe de o parte, si
1.2. Dl. Marin Ioan, domiciliat in Iasi , str.Florilor  nr.6 , bloc V3, scara A, etaj 9, apartament 54, judetul Iasi , nascut la data de 14 februarie 1957 in Iasi, judetul Iasi, fiul lui Ioan si al Ioanei, posesorul cartii de identitate seria GT nr.546893 eliberata de Politia Municipiului Iasi , cod numeric personal 1195702140762, in calitate de cumparator, pe de alta parte,
      au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare-cumparare cu respectarea urmatoarelor clauze:
     
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Eu, cumparatorul, ma oblig sa cumpar dreptul litigios asupra imobilului situat in Iasi, str. Zorilor nr.4, compus din 3 camere de locuit si dependinte, anexele gospodaresti, curte si garaj,  precum si dreptul de proprietate asupra terenului aferent in suprafata de 270 mp, drept asupra caruia exista un proces in curs de judecata.
III. LIVRAREA
3.1.Eu, vanzatorul, ma oblig sa livrez numarul de biciclete mentionat la pct.2 mai inainte sau la data de 29 noiembrie 2003.
3.2. Eu, cumparator, ma oblig sa suport toate cheltuielile ocazionate de transportul bunurilor.
3.3.Vanzatorul poate livra bunurile cumparatorului inainte de 29 noiembrie numai daca cumparatorul este de acord cu data anterioara.
3.4. Daca vanzatorul , din vina lui, intarzie livrarea bunurilor, va plati o penalitate pe zi de intarziere de 1% din valoarea bunurilor nelivrate, dar nu mai mult de 20% din valoarea bunurilor.
3.5.La data si la locul livrarii , proprietatea si riscurile se transfera cumparatorului.
IV. ACCEPTAREA BUNURILOR
4.1.Cumparatorul poate sa refuze la livrare bunurile care sunt deteriorate. Cumparatorul are la dispozitie doua zile de la data livrarii pentru a determina daca bunurile sunt deteriorate.In termen de doua zile de la livrare, cumparatorul trebuie sa instiinteze in scris vanzatorul de refuzul unor bunuri.
4.2.Refuzul unor bunuri nu il scuteste pe cumparator de obligatia de a plati bunurile pe care nu le refuza sau de a executa alte obligatii in conformitate cu acest contract.
4.3.Odata ce cumparatorul a acceptat bunurile , nu poate revoca acceptarea la o data ulterioara.
4.4.Daca bunurile deteriorate reprezinta mai mult decat 50% din numarul total de biciclete, cumparatorul are dreptul sa refuze intreaga incarcatura.
4.5. Daca cumparatorul returneaza bunurile deteriorate vanzatorului , vanzatorul trebuie sa plateasca cheltuielile normale legate de returnarea acestor bunuri.Vanzatorul trebuie ca pe cheltuiala lui, fie sa inlocuiasca , fie sa repare bunurile deteriorate pe care cumparatorul le-a refuzat,in timp de 5 zile de la data refuzului cumparatorului , fie sa restituie cumparatorului banii primiti pentru bunurile deteriorate , in termen de 10 zile de la data refuzului cumparatorului.
4.6.Daca bunurile deteriorate reprezinta mai putin decat 5% din intreaga incarcatura , cumparatorul va accepta si va plati pentru intreaga incarcatura.
V. GARANTII
5.1. Vanzatorul garanteaza ca bunurile vandute sunt in concordanta cu standardul de calitate prevazut de legea romana pentru acest tip de biciclete.Vanzatorul nu garanteaza ca bunurile sunt potrivite pentru vreun alt scop decat cele generale admise pentru bunurile respective.
5.2. Vanzatorul va inlocui bunurile defecte , asumandu-si riscul si acoperind cheltuielile daca defectul nu se datoreaza cumparatorului sau clientilor cumparatorului si daca defectul nu este acoperit mai tarziu de o luna de la data livrarii. Pana cand bunul defect este inlocuit , cumparatorul il va depozita separat de celelalte bunuri pe cheltuiala vanzatorului
5.3. Cumparatorul  nu va acorda clientilor lui mai multe garantii decat i-a acordat vanzatorul.
VI. PLATA
6.1. Cumparatorul va plati vanzatorului 100.000.000 lei pentru a cumpara bunurile descrise mai sus la pct.2 la 29 noiembrie 2003, la Bacau. Cumparatorul va plati in bani lichizi vanzatorului la livrarea bunurilor. Vanzatorul poate sa ceara cumparatorului sa plateasca in bani lichizi pretul de achizitionare inainte de livrarea bunurilor , daca dupa parerea vanzatorului situatia financiara a cumparatorului face aceasta necesara. Daca vanzatorul decide sa solicite o astfel de plata in avans , vanzatorul trebuie sa il instiinteze pe cumparator in scris cu 45 zile inainte de efectuarea platii in avans.Daca cumparatorul refuza plata in avans , vanzatorul poate sa il instiinteze pe cumparator ca acest contract inceteaza.
6.2. In termen de 5 zile de la orice refuz de bunuri potrivit sectiunii 4, vanzatorul trebuie sa restituie cumparatorului pretul de achizitionare a acelor bunuri.
6.3. Pentru orice intarziere la plata potrivit acestei sectiuni, cumparatorul trebuie sa plateasca o penalitate de 6% din suma datorata pe zi de intarziere vanzatorului, dar nu mai mult de 15% din suma datorata.
VII. LIMITAREA RASPUNDERII
7.1. Odata ce cumparatorul a acceptat si a platit pentru bunuri, vanzatorul nu mai are nici o obligatie potrivit acestui contract (cu exceptia prevazuta la punctul 5).
7.2. Asa cum atesta semnaturile de mai jos, cumparatorul si vanzatorul au incheiat acest contract, în 2 exemplare,  la data de 9 noiembrie 2003.
CUMPARATOR , __________________            VANZATOR , ______________________
  

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships