DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ……………., domiciliat in localitatea ………….., judetul ……………. str. ……………. nr. ………, etajul …….., apart. …….., va rog sa dispuneti conexarea urmaririi pornite, la cererea mea prin comandamentul nr. …………., din ………….., infiintat ca urmare a incheierii acestui tribunal nr. ………., din …………., (dosar nr. ……….) asupra imobilului din localitatea ……………., judetul ……………, str……………., nr. ……., nr. carte funciara …………., nr. topografic …………, proprietatea debitorului ………………….., domiciliat in localitatea ……………., judetul ……………., str. ………….., nr. …….., etajul …….., apart. ………, cu urmarirea inceputa asupra aceluiasi imobil, la cererea creditorului ……………….., domiciliat in localitatea ……………, judetul …………, str…………….., nr. …….., etajul …….., apart. ………, prin comandamentul nr. …………, din …………., infiintat ca urmare a incheierii acestui tribunal nr. ………… din (dosar nr. ………….).
   Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 491 si art. 520 C. proc. civ.
 Semnatura creditorului urmaritor,
 ……………………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships