Elementele de bază în configurarea dreptului internaţional public ţin de fundamentul şi natura acestuia, de obiectul de reglementare şi de subiectele juridice, de izvoarele sale, ca şi de caracteristicile pe care le prezintă alte instituţii politico-juridice cu care se află în strânsă legătură. În raport de toate acestea, dreptul internaţional public poate fi definit ca totalitatea normelor juridice create de state şi de celelalte subiecte de drept internaţional, pe baza acordului liber exprimat de acestea  prin tratate şi alte izvoare de drept, în vederea reglementării raporturilor dintre ele, norme a căror aducere la îndeplinire este asigurată de respectarea de bună voie, iar în caz de necesitate prin măsuri de constrângere aplicate de către state în mod individual sau colectiv.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships