A.                Procesul civil este un lant de acte si fapte procesuale;
B.                In cadrul procesului intre participanti iau nastere raporturi procesual-civile ;
C.                Obiectul procesului il constituie solutionarea unui diferend ;
D.                Procedura civila incepe cu sesizarea organului jurisdictional si sfirseste prin executarea hotaririi lui ;
E.                In mod necesar participantii la proces civil sunt : organul jurisdictional si partile ;
F.                 Uneori pot sa se implice in proces si alte organe sau persoane(procuror, martori) ;
G.                Scopul activitatii de judecata e infaptuirea justitiei ;
H.                Temeiul judecatii il poate constitui atit incalcarea unui drept, cit si lezarea unui interes.
Structura procesului civil
Structura arata fazele si etapele procesului civil. Procesul civil parcurge 2 faze :
                     faza judecatii ;
                     faza executarii silite a hotaririi judecatoresti.
Faza judecatii se face in fata instantei de fond, dar care poate fi urmata de  solutionarea pricinii in apel si recurs.
Faza ezecutarii silite a hotaririi judecatoresti include activitatea executorilor judecatoresti.

Etapele fazei judecatii:
I-                  intentarea procesului civil;
II-               pregatirea pricinii pentru dezbaterile judiciare;
III-            dezbaterea cauzei in fond;
IV-            solutionarea pricinii in apel si recurs;
V-               solutionarea cauzei ca urmare a inaintarii a unei cereri de revizuire.
Nu e  obligatoriu ca procesul civil sa parcurga toate etapele, caci caile de atac se exercita la dorinta partilor. Din acest motiv in literatura de specialitate primele trei etape au fost numite obligatorii, iar celelalte facultative. Se poate intimpla ca un litigiu sa parcurga de mai multe ori aceiasi etapa.
Felurile procedurii civile.
– Procedura contencioasa(actiunea civila).
– Contenciosul administrativ.
– Procedura speciala.
– Procedura in ordonanta.
Procedura contencioasa(actiunea civila) – instantelor le revin spre solutionare cauze care prin particularitatile lor difera esential. Cel mai raspindit fel de procedura civila e procedura contencioasa in ordinea careia se solutioneaza litigii litigii nascute  din raprturile de drept civil, familial, muncii. In cadrul acestei proceduri sunt 2 parti : reclamant si pirit. Intre ele exista un raport juridic letigios.
Contenciosul administrativ – are la baza o cerere contra organelor administrative de stat sau a persoanelor cu functie de raspundere, prin care s-a lezat un drept sau interes legitim.
Procedura speciala – se deosebeste de celelalte prin 2 trasaturi :
– inexistenta raportului letigios ;
– lipsa partilor(sau lipsa unor parti cu interese contrare).
Procedura in ordonanta – la baza e emiterea ordonantei judecatoresti, de catre judecator, in baza materialelor prezentate de catre creditor privind incasarea de sume banesti sau revendicarea de bunuri mobiliare de catre creditor in pretentiile specificate pe art.345 Cod de Procedura Civila.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships