Conform art.7 p.2 din Legea cu privire la faliment pers. care pot cere deschiderea procedurii de faliment sunt:
1) Debitorul insolvabil
2) Creditorul debitorului insolvabil
3) Procurorul
4)Lichidatorul sau alte persoane sau organe in cazul solicitarii deschiderii procedurii de faliment secundar in cadrul examinarii unui faliment internationa.
Cererea cu privire la deschiderea procesului de faliment va fi depusa la judecatoria econ. a RM.
In cazul intentarii procesului de faliment de catre creditori instanta de judecata la cererea debitorului poate obliga creditorii care au introdus cererea cu privire la declararea debitorului in stare de faliment, sa prezinte in decurs de 5 zile o cautiune bancara in proportia stabilita de instanta de judecata dar nu mai mare de 20% din suma indicata in cerere. Daca cererea creditorului va fi admisa atunci cautiunea va fi restituita. In cazul in care cererea a fost respinsa cautiunea va servi pentru acoperirea pagubelor cauzate debitorului.
Dupa primirea cererii de faliment in caz de necesitate se dispune efectuarea unui control de audit al debitorului din contul acestuia in termen de 30 zile pronunta o hotarire de internare a procesului, informeaza partile in proces si alte pers. despre data, ora si locul sedintei de judecata a cauzei. Ziua pronuntarii hotaririi privind intentarea procesului de faliment garanteaza urmatorii termeni: 1) 10 z.- perioada in care instanta de judecata dispune publicaea monitorului oficial a hotaririi cu privire la declararea beditorului in stare de insolvabilitate si deschiderea procesului de faliment. 2) 1 luna 3)5 z, 10 z.
In cadrul procesului de faliment sunt aplicate doua proceduri:
1) Procedura de reorganizare- repr. modalitatea de realizare a unui complex de masuri negociate de partile in procesul de faliment si aprobate de catre instanta de judecata care are drept scop executarea creantelor creditorilor in conditiile reorganizarii de debitor si preluarii debitorului de catre succesori de drepturi in conformitate cu legislatia in vigoare.
2) Lichidarea este cea de-a doua procedura aplicabila in procesul de faliment. Lichidarea judiciara a averii debitorului intervine numai in situatia extrema in care reorganizarea si continuarea activitatii debitorului nu sunt posibile sau nu au dat rezultate pozitive. Legea cu privire la faliment acorda preoritata procedurii reorganizarii, procedura lichidarii avind un caracter susbidear.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships