APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.
Impozitul este considerat a fi o contribuţie bănească legală, datorată bugetului publice, în mod obligatoriu şi cu titlu nerambursabil, de către persoanele fizice şi juridice pentru veniturile pe care le obţin, bunurile pe care le posedă precum şi pentru unele fapte de consum.
Cele mai uzitate criterii sunt:
a) după forma de plată: impozite în natură şi impozite în bani. Este evident că prima categorie are mai mult o valoare istorică;
b) după obiectul impunerii impozitele pot fi clasificate în două modalităţi:
– într-o variantă desuetă în: impozite personale şi impozite reale. Impozitele personale sau subiective sunt cele stabilite în funcţie de atribute şi situaţii personale ale contribuabilului. Impozitele reale sau obiective sunt cele care se datorează pentru bunuri imobile sau mobile, pentru capitaluri sau valori mobiliare etc.
Veniturile, ca materie impozabilă pot cuprinde venitul global al persoanelor fizice, salariile, dividendele, profilul etc.
Faptele de consum, alcătuiesc o categorie modernă de impozite, pornind de la impozitele incluse în preţurile de vânzare a bunurilor de consum diferite – impozit pe cifra de afaceri, pe circulaţia mărfurilor, accize etc.
c) după forma perceperii: impozite directe şi indirecte. Impozitele directe sunt cele care se stabilesc şi se plătesc în cadrul unui raport direct, care se instituie între autoritatea publică şi un contribuabil determinat, cum este cazul impozitului pe profit, impozitului pe salarii, impozitului agricol etc. Impozitele indirecte sunt cele care se percep cu prilejul circulaţiei bunurilor, prestărilor de servicii, al unor forme de consum în general.
d) după autoritatea care le impune: impozite de stat, care alimentează bugetul statului şi impozitele locale, care alimentează bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor.

Taxele

Spre deosebire de impozite, taxele sunt plăţi efectuate bugetului de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, cu ocazia şi în legătură cu prestarea unui serviciu public.
Taxa poate fi considerată o contribuţie la acoperirea cheltuielilor ocazionate de prestarea unui serviciu public determinat, de către diferitele instituţii publice. Instituirea taxelor are un scop fiscal – acela de a constitui venituri publice pentru buget. Taxele au un caracter ante-factum, fiind datorate şi achitate în momentul solicitării serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi efectuate de către instituţiile publice.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]