Managementul nu poate înfiinţa o organizare informală şi nici nu o poate desfiinţa, dar managementul poate şi trebuie să înveţe să convieţuiască cu aceasta, folosind diferite măsuri de a o influenţa, cum ar fi:
1. managemenmul trebuie să accepte şi să înţeleagă organizarea informală cu care trebuie să coexite şi să coopereze;
2. managementul trebue să ia în consideraţie efectele posibile ale reacţiei organizării informale la acţiunile pe care le întreprinde şi să le convingă de justeţea lor;
3. managementul trebuie să integreze, cât mai rapid posibil, interesele grupului informal cu cele ale organizării formale;
4. managementul trebuie să exercite activităţi formale cu tact, înţelepciune, fără ameninţări inutile la adresa organizării informale.
Cea mai adecvată combinaţie a celor două forme de organizare (formală şi informală) pare a fi un sistem predominant formal, care să menţină unitatea în atingerea obiectivelor, împreună cu un sistem informal suficient dezvoltat pentru a menţine coeziunea grupurilor de muncă. Cu alte cuvinte, organizarea informală trebuie să fie suficient de puternică pentru a ajuta, dar insuficient de puternică pentru a domina.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships