APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.
Supunându-se principiului legalităţii, administrarea finanţelor publice este reglementată prin normele dreptului.
Resursele financiare publice se constituie şi se gestionează printr-un sistem de bugete, care cuprinde: bugetului de stat; bugetului asigurărilor sociale de stat; bugetelor fondurilor speciale;  bugetului trezoreriei statului;  bugetelor instituţiilor publice autonome; bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de sta, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz; bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii; bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice; bugetul fondurilor externe nerambursabile.
În cadrul legilor bugetare anuale se includ următoarele:
a) legea bugetului de stat, legea de rectificare a bugetului de stat;
b) legea bugetului asigurărilor sociale de stat, legea de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat.
Rezultatele fiecărui exerciţiu bugetar se aprobă prin: a) legea privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat; si b) legea privind contul general de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]