Cerere de notare a actiunii de revocare a donatiei
 Domnule Presedinte,
   Subsemnatul ……………., domiciliat in…………, judetul …………., str. ………….., nr. …., va rog ca potrivit art. 829 din C. civ. sa dispuneti:
 Notarea
   In Cartea funciara nr. ….. a comunei ……….. a revocarii pentru motivul ………….. a donatiei facute in favoarea lui …………, domiciliat in …………., judetul ………….., str. …………, nr. …. . Donatarul, in temeiul contractului de donatie autentificat de Biroul de notariat din ………. si-a intabulat dreptul de proprietate asupra parcelei nr. ….. in partea II-a, nr. curent ….. a cartii funciare.
   Dupa notarea actiunii de revocare, va rog sa trimiteti doua exemplare de pe actiune la Tribunalul ………….. competent de a judeca pricina, potrivit art. 13 C. pr. civ., retinand un exemplar pentru arhiva sectiei de carte funciara.
   La cerere anexez:
 Semnatura,
 Domnului Presedinte al ………….. Sectia de carte funciara

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships