Încheierea unui tratat presupune – după cum s-a arătat – îndeplinirea unor condiţii care să asigure exprimarea liberă a voinţei de a se angaja prin acel tratat, dar presupune totodată şi respectarea de către părţile contractante a principiilor  şi normelor dreptului internaţional.
            Ca urmare, în afară de tratatele la a căror încheiere s-a constatat existenţa unor vicii de consinţământ şi care sunt nule vor fi considerate ca nule de la început şi tratatele încheiate în următoarele condiţii:
            a) ca urmare a recurgerii la forţă sau la ameninţarea cu forţa;
            b) prin nerespectarea unor norme imperative ale dreptului internaţional.
           
            a) Recurgerea la forţă sau la ameninţarea cu forţa, pentru încheierea unui tratat internaţional, se poate manifesta prin folosirea forţei armate sau prin presiuni de orice natură asupra celuilalt stat contractant.
            Exemple de asemenea tratate sunt: „Acordul de la Munchen” prin care Cehoslovaciei i-au fost impuse condiţii oneroase sub ameninţarea exerciotată de către forţele armate ale Germaniei naziste, cât şi prin presiunile exercitate asupra conducătorilor acestei ţări; „Dictatul de la Viena”, prin care s-a desprins din teritoriul României o parte importantă a Ardealului, sub presiunea militară şi politică a marilor puteri europene, în special a Germaniei şi Italiei fasciste.
            b) Nerespectarea unor norme imperative ale dreptului internaţional
            Prin tratatele pe care le încheie, statele sunt obligate să respecte normele  de drept internaţional care le obligă la o anumită comportare în acord cu interesele generale ale comunităţii umane. Normele imperative ale dreptului internaţional sunt cele mai importante reguli, grupate în aşa-zisul „ jus cogens gentium”, a căror încălcare pune în pericol însăşi securitatea şi stabilitatea raporturilor internaţionale, bazele relaţiilor dintre state. Care sunt în concret aceste norme este adesea greu de stabilit şi pentru aceasta s-au propus diferite criterii.Se consideră, însă, că asemenea norme sunt:
            -principiile generale ale dreptului internaţional;
            -regulile generale umanitare (privitoare la interzicerea sclaviei, a genocidului, la protecţia anumitor categorii de persoane şi a victimelor de război, etc)
            -normele privind menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, inclusiv cele ale dreptului penal internaţional;
            -normele privind folosirea de către toate statele a acelor spaţii ce nu sunt supuse suveranităţii (marea liberă, inclusiv spaţiul aerian de deasupra acesteia, spaţiul extraatmosferic, fluviile internaţionale, teritoriile şi subsolul marin etc.).

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships