DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ……………… (numele si prenumele partii care cere suspendarea executiei vremelnice), domiciliat in localitatea ……………, judetul …………., str. …………., nr. ……, etajul ……., apart. ……, parat in procesul ce formeaza obiectul dosarului nr. ………… al ………………., in care reclamantul ……………….. (numele si prenumele celeilalte parti) domiciliat in localitatea ……….., judetul …………., str. …………, nr. ……, etajul ……, apart. ……, a obtinut hotararea nr. …………, din ………….. prin care subsemnatul am fost obligat sa (continutul dispozitivului hotararii a carei suspendare de executare se cere), cu executie vremelnica, va rog sa dispuneti suspendarea executarii pana la solutionarea recursului pe care l-am introdus in termen legal impotriva sus-mentionatei hotarari.
   Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 280 Cod procedura civila.
   Anexez copie legalizata de pe dispozitivul hotararii.
 Semnatura partii care cere suspendarea,
 …………………………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships