APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………, domiciliat(a) in ……….., chem in judecata pe:
   – tertul poprit ………….., cu sediul in …………. si
   – debitorul(oarea) ………., domiciliat(a) in ……….., pentru a dispune
   INFIINTAREA SI VALIDAREA POPRIRII DEFINITIVE asupra a 1/5 din salariul lunar pe care debitorul il primeste de la tertul poprit, pana la concurenta sumei de ………. lei, pe care debitorul mi-o datoreaza.
   Cer, de asemenea, obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele actiunii:
   In fapt, prin sentinta civila nr. ……. din ………. pronuntata de ………. admisa definitiva si irevocabila, investita cu formula executorie, debitorul a fost obligat sa-mi plateasca suma de lei, obligatie pe care refuza sa si-o execute de bunavoie.
   Debitorul(oarea) este salariatul(a) tertului poprit.
   Va rog sa infiintati poprire pentru suma de ………. lei, ordonanta pe care s-o comunicati tertului poprit si sa fixati termen in vederea validarii ei.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 452art. 457 C. proc. civ.
   Dovada actiunii o fac cu copia legalizata a hotararii investita cu formula executorie, prin care se stabileste cuantumul creantei, care este lichida, exigibila si certa.
   Depun prezenta cerere in trei exemplare, din care doua pentru a fi comunicate tertului poprit si debitorului, chitanta de plata a taxei de timbru si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]