DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……………….., domiciliat(a) in …………………..
   Reclamant(a) sau parat(a) in dosarul nr. ………. al acestei instante, cu termen de judecata la data de ………..,
   Formulez:
 CERERE DE PRESCHIMBARE A TERMENULUI DE JUDECATA
 pentru motivul ca ………………………………
   Va rog sa dispuneti fixarea unui termen de judecata (cu citarea sau fara citarea partii adverse), la care, dupa ascultarea mea si a partii adverse sa hotarati preschimbarea termenului de judecata la un alt termen de judecata decat cel stabilit.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 153 alin. 3 C. proc. civ.
   Dovada motivelor temeinice o voi face cu ………………………..
   Depun taxa timbru in valoare de ……….. lei.
   Data depunerii
   …………….
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships