DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……………., domiciliat(a) in …………….., chem in judecata pe:
   – debitorul(oarea) ………….., domiciliat(a) in ……………. si
   – tertul poprit …………….., cu sediul in ……………. pentru
 INFIINTARE POPRIRE ASIGURATOARE
 pentru suma de ………… lei, pe care tertul poprit o datoreaza debitorului meu.
   Depun chitanta de consemnare a cautiunii in suma de ………… lei.
 Motivele actiunii:
   In fapt, debitorul imi datoreaza suma de ……….. lei si, refuzand sa mi-o plateasca, l-am chemat in judecata, dovada copia actiunii pe care o anexez.
   Pentru ca debitorul este salariatul tertului poprit, cer infiintarea unei popriri asiguratorii pe salariul datorat de tert debitorului, urmand ca tertul sa fie obligat sa retina lunar din salariul debitorului cota legala de 1/5 prevazuta de art. 409 C. proc. civ., pana la concurenta sumei de ………. lei, sume pe care sa le consemneze la C.E.C. si recipisele sa le inainteze instantei care va urma sa dispuna asupra lor.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 452art. 454 C. proc. civ.
   Depun cererea in trei exemplare pentru a se comunica tertului poprit si debitorului.
   Anexez chitanta de plata taxei de timbru in valoare de ………… lei si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships