APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Prin prestarea de servicii se înţelege orice activitate rezultată dintr-un contract sau convenţie pe care o persoană se obligă să efectueze o operaţiune în scopul obţinerii de profit şi care nu are ca obiect livrări de bunuri.
Principalele activităţi sunt :
a) Lucrări de construcţii montaj – Intră în categoria prestărilor de servicii numai activitatea desfăşurată pentru construirea obiectivului fără ca bunul rezultat să devină proprietatea agentului economic care l-a realizat. Dacă agentul economic construieşte în vederea vânzării, activitatea respectivă intră în categoria transferului proprietăţii imobiliare.
b) Închirierea de bunuri mobile şi imobile – dacă în contractul de închiriere
se prevede clauza trecerii dreptului de proprietate asupra bunului respectiv.
c) Reparaţiile de orice natură – dacă într-o unitate de reparaţii se realizează
şi bunuri noi sau recondiţionate în vederea vânzării,această activitate
este considerată de livrare de bunuri.
d) Bunuri realizate cu materialul clientului – în cazul când se încasează
numai contravaloarea activităţii de confecţionare operaţia se
încandrează la prestări servicii.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]