Conform definiţiei , rata inflaţiei reprezintă creşterea nivelurilor prţurilor mărfurilor şi serviciilor într-o perioadă de timp. Începând cu anul 1994 în Moldova a fost înregistrată reducerea inflaţiei. Criza sistemului bancar din Rusia a constituit cauza principală a deprecierii leului, care la rândul său a dus la creşterea Indicelui Preţurilor de Consum (IPC) în trimestrul IV 1998. Dacă la finele lui septembrie 1998 creşterea anuală a IPC a constituit 3.1%, atunci la finele anului a fost de 18.2%. Cauza principală a acestei creşteri a fost rata înaltă a inflaţiei din noiembrie (8.6%) şi din decembrie (7.8%). În ianuarie şi februarie 1999 rata inflaţiei a fost 5.4% şi 1.5% respectiv.
IPC constituie media ponderată a preţurilor la produsele alimentare, mărfurilr nealimentare şi serviciile prestate, consumate de gospodăriile casnice. Indicele se calculează în baza preţurilor şi tarifurilor a cca 1500 poziţii. Din ianuarie 1997 , ponderea produselor alimentare, mărfurilor nealimentare şi serviciilor în IPC a fost în mărime de 49.2%, 34.2% şi 16.6% respectiv. Estimările au fost efectuate în baza datelor Studiului Bugetelor Gospodăriilor Casnice din 1995 pe un eşantion de 1325 familii. Astfel pentru anul 1998 ponderea produselor alimentare a fost majorată cu 8.1% (de la 49.2% la 57.3%), a mărfurilor nealimentare a fost redusă cu 8.2% (de la 34.2% la 26%), iar la servicii s-a înregistrat o mică creştere de 0.1% (de la 16.6% la 16.7%).
Preţurile la bunurile alimentare şi nealimentare s-au modificat neesenţial pe parcursul anilor 1997 – 1998, doar la sfârşitul anului 1998 preţurile la produsele alimentare au crescut cu 7% , iar la cele nealimentare cu 4.5% faţă de începutul anului. La capitolul servicii se poate evidenţia că majorarea tarifelor la energie s-a efectuat cu scopul de a exclude diferenţierea dintre tarifele pentru populaţie şi consumatorii din industrie şi de a reflecta costurile reale pentru producere şi distribuire.
Majorarea tarifelor din iulie 1998 se datorează creşterii duble a tarifelor poştale şi de 2.3 ori a tarifelor la transportul feroviar intern de pasageri. Pe parcursul trimestrului IV 1998 tarifele la servicii au continuat să crească , deoarece ţn acastă preioadă a avut loc a treia majorare a tarifelor la resursele energetice, în octombrie au fost introduse noi tarife la gaze şi energie electrică şi în noiembrie – la energia termică. În ianuarie 1999 indicele tarifelor la servicii a crescut cu 15.4% datorită majorării tarifelor la comunicaţii cu 26%, la energia electrică cu 42%, la energia termică şi la aprovizionarea cu apă caldă cu 33% şi la aprovizionarea cu apă rece cu 39%.
În perioada analizată indicele prţurilor producătorilor în industrie (IPP) a crescut mai mult ca IPC.
Moldova a introdus valuta sa naţională – leul – în noiembrie 1993. Rata nominală de schimb faţă de USD s-a depreciat foarte lent din anul 1995 până în anul 1998. Conform politicii monetare era prevăzut că până la finele anului 1998 rata de schimb să atingă nivelul de 5 lei pentru 1USD. Dar, impactul crizei din Rusia asupra pieţei financiare din Moldova şi aşteptările cu privire la înrăutăţirea situaţiei financiare au contribuit la majorarea ratei de schimb către finele lui noiembrie până la 9.7 lei pentru 1 USD. În decembrie 1998 media lunară a ratei nominale de schimb a fost cu 80% mai mare decât în iulie 1998, aceasta însemnând că valuta naţională s-a depreciat cu 44% .

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships