În 1998 BNM a implementat un ţir de măsuri, ce aveau drept scop consolidarea băncilor şi minimizarea riscurilor posibile de faliment ale acestora. Aceste măsuri includ stabilirea capitalului normativ minim la 8 mil lei şi introducerea unor noi cerinţe faţă de lichiditatea băncilor comerciale. Începând cu 1 ianuarie 1998, băncile comerciale au fost obligate să-şi mărească capitalul normativ la 16 mil lei pentru obţinerea dreptului de efectuare a operaţiunilor în valută străină şi 24 mil lei pentru operaţiunile pe piaţa hârtiilor de valoare de stat.
S-a observat că pentru perioada 1998-1999 75% din suma totală a activelor revin la 7-8 bănci comerciale, iar restul revin la 15 bănci mai mici.
Actualmente, băncile comerciale sunt cointeresate în activităţi pe termen scurt, inclusiv acordarea creditelor pe termen scurt. Aceasta se datorează neîncrederii investitorilor în capabilitatea Guvernului de a onora obligaţiile sale. În februarie 1999 s-a înregistrat, că ponderea creditelor pe termen mai mare de un an în suma totală a creditelor a constituit 14%, ăn timp ce ponderea creditelor în valută străină a fost de 23.5%. De notat faptul, că ponderea creditelor acordate persoanelor fizice în volumul total al creditelor constitue numai 2-3 %. Creditele dubioase constituie o problemă srioasă, în deosebi pentru fostele bănci de stat. Ponderea lor este destul de înaltă. În decembrie 1998 s-a înregistrat o pondere de 26%.
În rezultatul implementării politicii monetare non-expansioniste, masa monetară s-a micşorat pe parcursul anului 1998 cu 9%. Banii în circulaţie au fost principalulu component care s-a redus cu 282 mil lei sau 22% în aceeaţi perioadă, constituind 993960000 lei în ianuarie 1999.
Volumul depunerilor la băncile comerciale a fost în continuă creştere pe parcursul primei jumătăţi a anului 1998, atingând cel mai înalt nivel în mai . Începând cu septembrie este înregistrată reducerea lor, explicată prin aşteptările de depreciere, cauzate de falimentul sectorului bancar din Rusia în mijlocul lunii august 1998. O reducere de cca o treime a avut loc la depunerile în lei. În acelaşi timp, se poate menţiona creşterea aproape de două ori a depunerilor în valută străină. Volumul total al depunerilor persoanelor fizice a fost aproximativ acelaşi pe parcursul anului 1998. Volumul depunerilor în lei s-a redus cu 32%, în timp ce al celor în USD a crescut cu 174%. Aproximativ acelaşi trend s observă la depunerile persoanelor juridice; la depunerile în lei a fost înregistrată o reducere de 38%, iar depunerile în USD – o creştere de 84%

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships