Principiul egalităţii suverane a statelor presupune respectarea suveranităţii tuturor statelor şi egalităţii lor în cadrul RI. Principiul se caracterizează prin următoarele: statele sunt obligate să respecte egalitatea suverană şi drepturile inerente suveranităţii; fiecare stat are îndatorirea de a respecta personalitatea altor state; fiecare stat e în drept să-şi aleagă şi să-şi dezvolte în mod liber sistemul său politic, social, economic şi cultural; toate statele dispun de drepturi şi obligaţii egale; toate statele sunt ţinute să respecte dreptul fiecăruia la determinare şi exercitarea relaţiilor sale cu alte state; fiecare stat e în drept să participe la organizaţii şi tratate internaţionale; integritatea teritorială şi independenţa politică sunt inalienabile; fiecare stat are obligaţia de a respecta precum şi a convieţui în pace cu alte state. Principiul egalităţii suverane a statelor urmăreşte respectarea suveranităţii şi respectarea egalităţii în drepturile statului. Potrivit Cartei ONU, egalitatea în drepturi a statelor e una din condiţiile atingerii de către organizaţiile a principalelor sale scopuri – menţinerea păcii şi securităţii Internaţionale, dezvoltarea relaţiilor prieteneşti între naţiuni, cooperarea în rezolvarea problemelor cu caracter economic, social, cultural şi umanitar. Carta drepturilor şi îndatoririlor economice din 1974 stipulează că toate statele sunt egale dpdv juridic şi în calitate de membri egali ai comunităţii internaţionale au dreptul de a participa pe deplin şi efectiv la adoptarea deciziilor la nivel internaţional (art10).

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships