Principiul integrităţii teritoriale a statelor e unul din principilor fundamentale ale dreptului internaţional, consacrat în Carta ONU (art.2pct.4) potrivit căreia membrii Organizaţiei sunt obligaţi să se abţină de la ameninţarea cu forţa sau de la utilizarea acesteia împotriva integrităţii teritoriale a oricărui stat. În declaraţia privind principiile de drept internaţional din 1970, principiu dat nu e desemnat în calitate de principiu aparte. Conţinutul său e dezvăluit prin: principiul nerecurgerii la forţă sau la ameninţare cu forţă. La fel se subliniază în declaraţia din 1970 că teritoriul unui stat nu poate face obiectul unei ocupaţii militare, nici o achiziţie teritorială obţinută prin ameninţarea cu forţa sau recurgere la forţă nu va fi recunoscută ca legală. Carta ONU (art.107) admite legalitatea cazurilor de încălcare a principiului dat Ex: regim special p/u Berlinul de Vest şi împărţirea Germaniei pe zone. Declaraţia din 1970 mai dispune că integritatea teritorială şi independenţa politică a statului sunt inviolabile. Principiul integrităţii teritoriale a statelor este evidenţiat în calitate de principiu de drept internaţional de sine stătător la Actul final de la Helsinki (1.08.1975). În conformitate cu actul final al CSCE din 1975 statele trebuie să se abţină de la orice acţiuni incompatibile cu scopurile şi principiile Cartei ONU, împotriva integrităţii teritoriale, a independenţei politice sau unităţii oricărui stat participant. Pot fi întreprinse acţiuni îndreptate împotriva integrităţii teritoriale, dar compatibile cu Carta ONU Ex: alipirea la un stat, crearea unui nou stat.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships