Potrivit acestuia, bugetul public, în toate componentele sale, se aduce la cunoştinţă tuturor celor interesaţi, opiniei publice. Art.9 din Legea finanţelor publice prevede:
“Sistemul bugetar este deschis şi transparent, acestea realizându-se prin:
a) dezbaterea publică a proiectelor de buget, cu prilejul aprobării acestora;
b) dezbaterea publică a conturilor generale anuale de execuţie a bugetelor cu prilejul aprobării acestora;
c) publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor normative de aprobare a bugetelor şi conturilor anuale de execuţie a acestora;
d) mijloacele de informare în masă, pentru difuzarea informaţiilor asupra conţinutului bugetului, exceptând informaţiile şi documentele nepublicabile, prevăzute de lege”.
Cu ocazia dezbaterilor parlamentare sau în şedinţele consiliilor locale pentru bugetele locale, şedinţe care au un caracter public, au loc dezbateri asupra principalelor prevederi bugetare.
După adoptarea legii cu privire la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi a bugetelor locale, acestea se publică în foaia oficială Monitorul Oficial, respectiv Monitoarele judeţelor, pentru bugetele locale, existând posibilitatea cunoaşterii prevederilor acestora.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships