Rezultatele dizolvarii privesc rezultatele deschiderii procedurii lichidarii si deschiderea unei operatiuni comerciale noi. Potrivit art.86 p.2 CC, dizolv. are ca efect deschiderea procedurii intreprinderii. Administr. au oblig. de a convoca adunarea gen. a asociatilor pentru a deschide procedura lichidarii si a desemna lichidatorii. In anumite cazuri dizolvarea are loc fara lichidarea (fuziune, divizare). Deci aceste cazuri nu au ca efect deschiderea procedurii de lichidare. Potrivit art.86 p.4 CC, din momentul dizolvarii, administr. nu au dreptul sa intreprinda operatiuni noi.
Operatiuni de lichidare sunt reglementate de dispozitiile art. 90-100 CC:
1) Principiile generale ale lichidarii
2) Procedura lichidarii SC
3) Calitate lichidatorilor, atributiile si raspunderea.
4) Lichidarea activului si pasivului SC
5) Drepturile creditorilor
6) Drepturile asociatilor
7) Partajul bunurilor SC intre asociati
8) intocmirea si executarea bilantului final
9) Radierea SC
10) Raspunderea pentru datoriile sociale dupa lichidarea SC.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships