Eficienta constatarilor tehnico-stiintifice si a expertizelor criminalistice, ca, de altfel, a oricarei expertize judiciare, depinde, in buna masura, de modul in care organele de urmarire penala si instantele de judecata dispun efectuarea acestora.  Oportunitatea expertizei. Asigurarea oportunitatii expertizei constituie o prima cerinta ce trebuie avuta in vedere de catre organele judiciare. In functie de probele, datele sau materialele existente in cauza, este necesar sa se aprecieze daca si in ce masura o expertiza este utila, astfel incat nici sa nu se intarzie efectuarea unei expertize indispensabile solutionarii cazului2. Oportunitatea expertizei se raporteaza si la momentul dispunerii acesteia, mai ales in ideea ca o dispunere prematura, ca si intarzierea acesteia, pot avea consecinte negative asupra solutionarii cauzei. In prima ipoteza, obiectele sau materialele trimise expertului pot suferi modificari, degradari etc. Iar in a doua ipoteza, datele sau urmele sunt insuficiente pentru realizarea cercetarii.
Stabilirea corecta a obiectului expertizei. Cerinta privind stabilirea
corecta a obiectului expertizei criminalistice are implicatii directe asupra modului de valorificare judiciara a acestui mijloc de proba. Delimitarea stricta a aspectelor de clarificat este de natura sa influenteze pozitiv insasi cercetarea fondului problemelor ce constituie obiectul expertizei. Obiectul expertizei judiciare consta in lamurirea unor fapte sau imprejurari de fapt ce reclama cunostinte speciale din diverse domenii4.
Formularea clara a intrebarilor adresate expertului. La dispunerea exĀ­pertizei criminalistice este important sa se acorde atentia cuvenita modului de formulare a intrebarilor la care va raspunde expertul. Una din cauzele principale ale ajungerii la concluzii eronate sau nefundamentate stiintific o reprezinta superficialitatea
in fixarea obiectivelor expertizei, fara a mai mentiona situatiile in care aceste obiective
sunt lasate la aprecierea expertului .Asigurarea calitatii materialelor trimise spre expertiza. Asigurarea
calitatii materialelor trimise spre expertiza reprezinta premisa de baza a obtinerii rezultatelor scontate prin administrarea acestui mijloc de proba.

In vederea efectuarii lucrarilor indicate de organul judiciar, expertul va trebui, de regula, sa aiba la dispozitie, pe de o parte, urmele, obiectele ce se constituie mijloace materiale de proba, iar, pe de alta parte, modele de comparatie sau obiecte presupuse a fi creat urmele descoperite in campul infractional.
a. Prima cerinta pe care trebuie sa o indeplineasca aceste materiale este aceea a cunoasterii  cu certitudine a provenientei lor.
b. A doua cerinta importanta se refera la calitatea pe care trebuie s-o prezinte materialele, in sensul ca ele trebuie sa contina sau sa reflccte suficiente elemente caracteristice pe baza carora sa sc faca identificarea.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships