APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Diversitatea formelor în care se desfăşoară activitatea economică umană au determinat necesitatea studierii acesteia la două niveluri: micro şi macro.Din aceste considerente în teoria economica sau consolidat doua disciplini principale:
*microeconomia
*macroeconomia
Macroeconomia analizează modalităţile de funcţionare a economiei naţionale privite în ansamblu.O astfel de cercetare se efectuează prin intermediul asigurării condiţiilor necesare pentru:
-cresterea economică stabilă
-utilizarea integrală a resurselor
-minimizarea nivelului inflaţiei
-echilibrul balanţei de plăţi
Creşterea economică este un rezultat al acţiunii unor factori relativi stabili, cum sunt creşterea populaţiei, progresul tehnico- ştiinţific şi tehnologic etc.
Dinamica acestor factori într-o perioada de lungă durată determină evoluţia nivelului potenţial al producţiei sau venitul.

In grafic dreapta Yt reprezintă traiectoria pe care ar trebui să evoluieze PNB-ul real în cazul utilizării integrale a factorilor de producţie.
Intr-o perioada scurtă de timp au loc devieri de la creşterea economică uniformă înregistrindu-se fenomene de supraproducţie şi subproductie, perioade de expansiune şi regres , de aceea asigurarea creşterii economice stabile impune necesitatea gestionării fluctuaţiilor ciclice. Gestionarea ciclului afacerilor se face în scopul asigurării utilizării integrale a factorilor de producţie şi a asigurarii unei creşteri economice noninflaţioniste care se asigură prin intermediul diferitor instrumente ale politicii macroeconomice şi în primul rând a politicii bugetar-fiscale şi monetar-creditare.
In acest context teoria macroeconomică este menită să asigure coordonarea obiectivelor de scurtă şi lungă durată, alegerea insrtumentelor şi elaborarea strategiilor alternative ale politicii macroeconomice a statului.
Macroeconomia se concentreaza asupra celor mai semnificativi factori care determină politica bugetar-fiscală şi monetar-creditară dintre acestea în primul rând pot fi menţionaţi:
 Dinamica ratei dobânzii şi a investiţiilor
 Starea bugetului de stat a balanţei de plăţi a ţării
 Nivelul salariilor.ş.a
Spre deosebire de microeconomie, macroeconomia:
1.Nu se ocupă de detaliile comportamentului idividual al subiecţilor economici şi reduce elementele complicate ale economiei la elementele esenţiale ce pot fi supuse conrolului.
2.Se ocupă de piaţa bunurilor în ansamblul ei tratând pieţelor diferitor bunuri fără a lua în considerare deosebirile dintre ele, iar toate pieţele sunt tratate ca o singură piaţa.
3.Cercetează unele variabile economice fundamentale care în microeconomie se consideră cunoscute. Astfel dacă în microeconomie se consideră ca venitul consumatorului este dat şi accentul se pune pe realizarea acestuia în diferite bunuri, în macroeconomie nivelul total al venitului şi cheltuielile sunt variabile ce trebuie studiate.
4.Macroeconomie utilizează pentru analiza marimi agregate, ce caracterizează economia ca un tot intreg (PNB sau PIB, nivelul mediu al preţurilor, nivelul inflaţiei şi şomajului.)

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]