Conditiile de reperfectare, modificare, suspendare si retragere a licentei sunt prevazte de lege. Reperfectarea licentei poate aparea in temeiul: schimbarii denumirii titularului de licenta sau modificarea altor date ce se continb in licenta , si se face pe baza cererii depuse la organul ce a emis prima licenta timp de 10 zile lucratoare de la schimbarea datelor, impreuna cu actele necesare (Art.15-16 a legii privind licentierea).
Suspendarea licentei se face in caz de: nerespectare de catre titular prescriptiei privind lichidarea incalcarilor conditiilor de licentiere in termenul stabilit; pierderea partiala sau temporara a capacitatii de a desfasura genul de activitate licentiat. Aceasta decizie se va adopta de camera in termen de 3 zile lucratoare si se va aduce la cunostinta de asemenea in termen de 3 zile lucratoare de la data adoptarii. in acelasi termen se va lua decizie de reluare a activ. licentiate.
Retragerea licentei are loc in caz de: dac titularul licentei doreste acest lucru, si se face in baza cererii acestuia; in baza deciziei cu privire la anularea inregistrarii de stat a intrepr; neonorarea obligatilor fata de bugetul consolidat sau bugetul asigurarilor sociale de stat; depistarea unor date neautentice in documentele prezentate pentru obtinerea licentei; stabilirea faptului de transmitere a licentei sau copiei de pe aceasta altei persoane in scopul desfasurarii genului de activ. stipulat in licenta; descoperirea faptului de neprezentare, in termenul stabilit, a instiintarii privind modificarea datelor indicate in documentele anexate la cererea de eliberare a licentei; neinlaturarea, in termenul stabilit a circumstantelor care au dus la suspendarea licentei; nerespectarea repetata a prescriptiilor privind lichidarea incalcarilor ce tin de conditiile de licentiere; neachitarea anuala sau trimestriala, in termenul stabilit, a taxei pentru licenta, precum si in alte cazuri. Decizia de retragere a licentei Camera o adopta in termen de 10 zile lucratoare de la data stabilirii temeiurilor pentru aceasta si o aduce la cunostinta in termen de 3 zile lucratoare de la data adoptarii deciziei. In caz de retragere a licentei taxa pentru licenta nu se restituie. Titularul poata sa depuna o noua cerere de eliberare a licentei pentru acelasi gen de activitate in termeni prevazuti de lege.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships