Legea privind Sistemul Bugetar a fost adoptată la 24 mai 1997. Sistemul bugetar cuprinde Bugetul de Stat, Bugetele Locale, Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat şi Fondurile Extrabugetare. Bugetul de Stat şi Bugetele Locale formeză Bigetul Consolidat. Pe teritoriul RM sunt 40 raioane, din care 5 sunt situate în regiunea Transnistria, iar 3 – în regiunea Găgăuză, ambele regiuni dispun de buget propriu.
Bugetul consolidat pe anul 1999 prevede la compartimentul cheltuieli 2.9 mld lei, inclusiv venituri fiscale în mărime de 2 mld lei. Aceste prvederi sunt bazate pe următoarele presupuneri:
• Rata anuală a inflaţiei nu va depăşi 13-15%
• PIB va creşte nominal cu 12%
• PIB real va creşte cu 1%
• Cursul de schimb va înregistra 7 lei pentru 1 USD.
Toate acestea având în vedere că toate bugetele anterioare au fost completamente nerealistice.
În 1998 bugetul a fost revăzut şi modificat de două ori, rectificând veniturile prin eliminarea în continuare a facilităţilor la TVA şi majorarea accizelor. În pofida acestui fapt, criza financiară din Rusia a afectat colectarea impozitelor, în special TVA şi accize. În perioada ianuarie-noiembrie 1998 veniturile colectate a u constituit doar 68.5% din volumul anual preconizat. După efectuarea achitărilor reciproce din decembrie 1998, veniturile anuale ale bugetului consolidat au crescut până la 98% din nivelul prognozat.
Poziţiile principale după ponderea în veniturile totale le aparţin TVA, accizelor, impozitelor pe venit a persoanelor fizice şi juridice. În partea de cheltuieli cele mai mari articole sunt învăţământul, ocrotirea săsnătăţii şi protecţia socială, ponderea cărora indică o tendinţă de diminuare. În 1999 ponderea cheltuielilor pentru învăţământ în volum total a fost redusă faţă de 1998 de la 24.6% la 21%, pentru ocrotirea sănătăţii – de la 14.8% la 13%, iar pentru protecţia socială – de la 12.6% la 11.9%.
Deservirea datoriei publice constitue un alt articol important al cheltuielilor bugetare. În 1998 pentru deservirea datoriei de stat, inclusiv şi pentru deservirea datoriei externe s-au alocat 13.9% din volumul total al cheltuielilor. În schimb investiţiile capitale au marcat o tendinţă de diminuare ca parte componentă a cheltuielilor.
La 1 ianuarie 1999 datoria externă a Moldovei a atins cifra de 1002000000 USD. Această cifră nu include datoria pentru resursele energetice şi datoriile sectorului privat fără garanţii de stat.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships