În secolul XIV pătrundea în Europa un popor războinic : turcii otomani. Ei veneau din Asia şi împărtăşeau credinţa islamică. Otomanii se îndreptaseră împotriva statelor creştine, în special a Imperiului Bizantin. Moldova era sub ameninţare turcă din jurul anului 1455, primul domnitor care a plătit tribut Porţii fiind Petru Aron (1455-1457). La sfârşitul domniei lui, Vlad Ţepeş, care era domn în Ţara Românească, îl ajută pe Ştefan cel Mare să urce pe tron. Pe plan intern, Ştefan consolidează Sfatul Domnesc, din care fac parte boierii cu dragătorii, întăreşte cetăţile de apărare (Suceava, Neamţ). El acordă privilegii negustorilor Braşoveni. Se ocupă de cele două cetăţi de la sud, Chilia şi Cetatea Albă, care erau stăpânite de Ungaria din anul 1448.
          Obiecitvele lui pe plan extern erau :
·        Menţinerea uni echilibru între părţile rivale
·        Păstrarea existenţei politice anti-otomane a Moldovei
·        Păstrarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Moldovei
·        Înlăturarea suzeranităţii otomane
În primii ani de domnie urmăreşte emanciparea faţă de pretenţiile de suzeranitate şi dominaţie ale Poloniei şi Ungariei. Astfel el reînoieşte tratatul de vasalitate faţă de Polonia (Cazimir IV) în 1459. În 1465 cucereşte Chlia şi Cetatea Albă, în detrimentul Ungarie. Reacţia regelui ungur, Matei Corvin este de a veni cu armată, dar este învins la Baia, în 1467, astfel fiind înlăturate pretenţiile Ungriei de suzeranitate faţă de Moldova.
Următorul pas în politica lui externă este ruperea plăţii tributului faţă de Poartă. Împotriva sa este condusă o campanie turcească (Soliman Paşa). Câns este atacat, Ştefan nu primeşte nici un ajutor din partea creştinătăţii (Polonia, Ungaria, Veneţia), reuşind totuşi o victorie spectaculoasă la Vaslui, la 10 ianuarie 1475. Încheie un tratat de alianţă anti-otomană cu Matei Corvin, regele Ungariei, însă este învins la Războieni de sultanul Mehmed al II-lea, în anul 1476,  iar turcii nu reuşesc să cucerească cetăţile şi se retrag la sud de Dunăre, find hărţuiţi în retragere de Ştefan.  După ce ungurii declară pace cu turcii, polonii sutn neutri, Ştefan pierde Chilia şi Cetatea Albă în favoarea otomanilor. Ştefan reînoieşte tratatul de vasalitate cu Polonia, şi tratatul de alianţă cu ungurii, primind Ciceul şi Cetatea de Baltă. Chiar dacă mai târziu încehe pace cu turcii, Moldova îşi păstrează autonimoa. În 1497 îi înfrânge pe poloni la Condrii Cosminului.
Rezistenţa opusă de Ştefan cel Mare a determibat Poarta ca, cel puţin în timpul lui, să prefere pacea în loc de război, asigurând Moldovei un prestigiu politic deosebit.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships