Noţiunea dreptului financiar are două sensuri. Într-un prim sens, prin drept financiar înţelegem un ansamblu de norme juridice, care alcătuiesc o ramură distinctă de drept. În cel de-al doilea sens, prin drept financiar, înţelegem acea ramură a ştiinţei juridice care cercetează normele dreptului financiar, putându-se vorbi de ştiinţa dreptului financiar. Obiectul ştiinţei dreptului financiar public îl constituie reglementările juridice privind bugetul de stat şi procedura bugetară, impozitele şi celelalte venituri bugetare, cheltuielile bugetare şi publice, creditul public, precum şi controlul financiar de stat.
Conceptele, teoriile şi principiile ştiinţei dreptului financiar se află în strânsă legătură cu celelalte ştiinţe juridice, cu teoria generală a dreptului şi cu ştiinţele juridice de ramură. Ştiinţa dreptului financiar determină conţinutul reglementărilor juridice privind instituţii de bază ca buget public, impozite, taxe, credit public etc.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships