How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.
 1. Україна в 1942 роцi.

 

Штаб бувшої Полiської Сечi роздiлився – одна частина людей вiдiйшла  вiд справ, друга оголосила пiдпiльно-бойовi акцiї органiзацiї УПА. °Її штаб був розтошований в лiсництвi Людвiпольского району.

На початку 1942 роцi Т.Бульба-Боровець зустрiчається з президентом Уряду А.Левiцким. Була змальована така полiтична ситуацiя на Українi.

 • заборона нiмецькою владою прав українськой нацiї на самостiйность i незалежнiсть;
 • жорстока окупацiя, варварство в економiцi, iньших областях;
 • знищення культурних та етнологичних цiнностей (“рабам не потрiбна освiта, їх справа – чорна робота”);
 • массовi облави; дiї агентiв НКВС, бiлогвардiйцiв та iнш;
 • внутрiшня партiйна мiжусобиця нацiоналiстiв.

Таким чином склалась катастрофiчна ситуацiя. I зносити все покiрно вiд нового окупанта не можливо, i пiдняти нове повстання теж неможна. Домовились бити нiмцiв, але не шляхом загального повстання, а окремими “лiтучiми бригадами” – починаючи з часу, коли Гiтлер вийде до Волги. Одним з головних осiб майбутнiх дiй був полковнiк I.Литвиненко, зв’язний Президента.

How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)

Отже, вже весною 42-го раралельно гiтлерiвськiм “Amt” окупацiйним i полiтичним силам, стала дiяти система прихованої суверенної української влади, окрешеної “Лісовим царством”.

Боротьба має вестися в полiтично-пропогандистському та вiйсковому напрямках (вiйна як з цiвiльною адмiнiстрацiєю Гiтлера, так i военнi дiї на захiдному фронтi).

Дуже цiкавi, по моєму, “законi українського партiзана”:

 • це не бандит, а чесний i мужний воїн;
 • воюй лише за нацiональну iдею i для високих полiтичних цiлiй;
 • буде боротися до побудування Самостiйної України;
 • йому заборонено займатись грабованням;
 • вiн пiдлеглий командиру, хоч i є в той же час добровiльцем i революционером;
 • воїн що добре справляється з своїми обов’язками.

 

З цього видно, що фiзична дисциплiна була поганою, хоч ось на морамьноiй дiсциплiнi й тримався весь порядок. Також заслуговують на увагу й говi аспектми партизанскої тактики УПА:- органiзацiя складається з невеликих партизанських груп;

– тактика “з -пiд землм i пiд землю”;

– дiяти скрiзь, та не попадатись;

– жорстока пiдлеглисть коматдирам;

– знаходитись постiйно в рухi;

– нiчнi напади, сiючi панiку;

– розвiдка й контррозвiдка.

Дiйсно, це iдеальна програма для невеликих загонiв партизан. Хочеться вiдмiтити, що ворогами УПА вважало нацистському i комунiстичну партiї (НКВС та есесовцiв), – розстрил останнiх на мисцi без суду й слiдства.

I ось вже пiд кiнець весни 42-го всi головнi задачi по реорганiзацiї армiї були виконанi.

В цей час на Українi проходить злодiйский масовий терор гестапо. Виникає голод, багато концтаборiв та iнше – жити стало неможливо тяжко. I “Лiс” стає единим притулком для людей.

Join Us On Telegram @plopandreicom

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!